Účetnictví

Podvojné účetnictví,
daňová evidence i individuální služby

Podvojné účetnictví a daňová evidence, individuální řešení

Zajistíme zpracování účetní agendy pro fyzické a právnické osoby. Pro fyzické osoby, které si nevedou účetnictví, nabízíme vedení daňové evidence.

Poskytujeme veškeré služby spojené se zpracováním účetní agendy v souladu s platnou českou legislativou. Účetnictví se týká zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, související vyhlášky Ministerstva financí a dále České účetní standardy pro podnikatelské subjekty i neziskové organizace. Fyzickým osobám, které si nevedou účetnictví, zpracováváme daňovou evidenci. Pro klienty, kteří mají organizační složku na Slovensku, zajišťujeme odborné vedení účetnictví podle právních předpisů Slovenské republiky.

 

Garantujeme včasné a bezchybné zpracování daňových agend a dalších účetních úkonů, jako jsou účetní uzávěrky a sestavy, výkazy, rekonstrukce účetnictví a jeho správa. Své klienty pravidelně informujeme o jejich závazcích a pohledávkách a poskytujeme služby v oblasti poradenství. Připravíme podklady pro úvěry, dotace, případně statistické výkazy a informujeme klienta o výsledcích řízení. Součástí našich služeb je také zastupování na úřadech. Smlouva i ceník vznikají na základě dohody se zákazníkem.

Způsoby spolupráce

Jsme flexibilní a vždy zohledňujeme individuální potřeby vašeho podnikání. Pro své klienty jsme vytvořili několik modelů spolupráce na míru.

STANDARD

Vedení účetnictví a mzdové agendy probíhá v softwaru POHODA v prostorách naší společnosti. Způsob předání podkladů pro zpracování mezd probíhá podle domluvy s klientem, vždy zabezpečeným způsobem. Doklady k zaúčtování poskytuje klient osobně, poštou, e-mailem nebo přes sdílené dokumenty minimálně jednou měsíčně. Doklady je nutné dodat v dostatečném předstihu, aby byl dostatek času zpracovat daňová přiznání v zákonem stanovených termínech.

STANDARD +

Tento způsob vedení účetnictví je identický s modelem STANDARD s tím, že klient má možnost vzdáleného přístupu do účetnictví. Díky tomu si můžete udělat okamžitý přehled o svém hospodaření.

AKTIVNÍ KLIENT

Klient má možnost vzdáleného přístupu do účetnictví a může sám pořizovat prvotní doklady. Díky tomu je možné vystavovat faktury, evidovat faktury přijaté, generovat elektronické příkazy do banky a pravidelně stahovat elektronické bankovní výpisy.

EXTRA

Tento způsob spolupráce umožňuje vstup do ekonomického systému klienta pomocí vzdáleného přístupu. V případě potřeby naši odborníci dojíždí do sídla firmy. Naše společnost tak plní roli hlavního účetního. Tuto službu využívají klienti s vyšším obratem a větším množstvím dokladů. Máme zkušenosti s účetními systémy ABRA, MONEY, PREMIÉR, HELIOS, FLEXIBEE a STEREO.

SOS

V mimořádných situacích zajišťujeme pro klienty i zpětnou rekonstrukci účetnictví.

Průběh spolupráce s účetní a daňovou kanceláří Acta M, Praha 8

U každého klienta volíme individuální přístup, protože jen s ním dokážeme nastavit ideální formu spolupráce.

Průběh spolupráce

Podívejte se, jak probíhá spolupráce s naší firmou.

Seznámíme se s vaším podnikáním,

s jeho specifiky, způsobem vaší práce a představami o vzájemné spolupráci.

Specifikujeme rozsah služeb

a doporučíme pro vás ideální řešení na míru.

Zrealizujeme službu ve stanoveném rozsahu,

cenovém rozpětí i smluvených termínech.

Kontakty

Zavolejte nám nebo napište přes formulář níže.

Každé podnikání je specifické, k našim klientům tedy přistupujeme individuálně.
Ozvětě se nám, připravíme pro vás cenovou nabídku na míru.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.